طرح حمایت از صنعت ریلی با استفاده از متدولوژی نوسازی ناوگان تجاری-پروژه ۱۳۱۰۰ دستگاه (رونق تولید)

طرح حمایت از صنعت ریلی با استفاده از متدولوژی نوسازی ناوگان تجاری-پروژه ۱۳۱۰۰ دستگاه (رونق تولید)

شرح مختصر طرح

این طرح بر پایه ارائه تسهیلات بلاعوض به بهره برداران ناوگان صنعت ریلی به منظور تحریک تقاضا با تاکید بر تولید و تامین ۱۳۱۰۰ دستگاه انواع ناوگان ریلی توسط سازندگان داخلی واگن و مجموعه ها به منظور تکمیل ظرفیت های بلااستفاده صنعت ناوگان ریلی تهیه شده است. بازپرداخت این تسهیلات در قالب درآمدهای حاصل از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد بود و منابع آن از یکی از دو روش زیر تامین می گردد:

تامین منابع مالی لازم از صندوق توسعه ملی

vتامین منابع مالی (ریالی / ارزی) طرح توسط دولت از طریق منابع مالی بانک ها و یا خط اعتباری ویژه دولت و ارائه تسهیلات ارزی / ریالی به بهره برداران جهت عقد قرارداد با سازندگان داخلی و تضمین بازپرداخت تسهیلات از سوی دولت از محل ماده ۱۲ به کلیه بانک ها یا خط اعتباری ویژه دولت

 

 

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.