شرکت ره نورد | Rahnavard

توسعه مهندسی و ساخت واگن های مسافری

شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگن های مسافری ره نورد پس از مطالعات تخصصی در حوزه ی حمل و نقل، جهت تمرکز بیشتر بر روی اهداف و استراتژی های مدون در حوزه ناوگان ریلی، به ثبت رسید.
این شرکت در سال ۹۵ پس از تصویب مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ مبنی بر اعطای مجوز «مدیریت طرح تامین و ساخت ۲۰۰۰دستگاه واگن مترو شهری» به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس گردید.
شرکت ره نورد با ماموریت تسهیل‏گری و بهم رسانی کسب و کار های مرتبط، ارتقاء و تحول جایگاه صنایع ناوگان حمل و نقل ریلی کشور با کمک هم افزایی توانمندی های تامین، طراحی و تو سعه ساخت داخل فعالیت خود را آغاز نموده است.

درباره ما
۲۰۰۰

مدیر طرح تامین و ساخت بیش از ۲۰۰۰ واگن مترو

۱۳۱۰۰

نوسازی ناوگان تجاری ۱۳۱۰۰ دستگاه

۶۳۰

نهایی شدن و آغاز قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن مترو

۹

انجام پروژه در ۹ کلانشهر کشور

زمینه های فعالیت شرکت ره ‏نورد

توسعه بازارهای غیرناوگانی

پروژه تامین تجهیزات E&M متروی کرمانشاه
پروژه راه اندازی تله کابین دانشگاه علوم و تحقیقات ایران

بازوی اجرایی سیاست های کلان دولت (ایدرو) در صنایع ریلی

انجام وظایف حاکمیتی محوله از طرف وزارت صمت و ایدور
تدوین سند توسعه ناوگان ریلی

مدیریت زنجیره تامین و توسعه ساخت داخل

ایجاد بسترهای مناسب برای تشکیل زنجیره تامین داخلی سازندگان زیر مجموعه ها
مذاکره و اخذ تعهد از سازندگان خارجی زیرمجموعه ها

مشاوره بازرگانی تامین مالی

تدوین فرمت قراردادهای تجاری برای تامین ناوگان ریلی با دیدگاه های استفاده از توانمندی های داخلی
خدمات تامین منابع مالی اجرای پروژه و بازگشایی اعتبارات اسنادی

طراحی و مهندسی

تدوین الزامات فنی کلانشهرها بر اساس حداکثر یکپارچه سازی الزامات برای داخلی سازی
طراحی و ساخت واگن مترو برای اولین در کشور
طراحی پلتفرم مشترک مترو

مدیریت طرح‏های توسعه ناوگان ریلی

طرح تامین ۲۰۰۰ دستگاه واگن مترو
طرح تامین ۱۳۱۰۰ دستگاه واگن (فاز اول ۲۱۸۰ دستگاه در سال ۹۹)

پروژه ها

شرکت ره نورد

نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک سال ۱۴۰۰

شرکت ره نورد