ثبت مشخصات قطعه ساز

مشخصات قطعه ساز

پسوند های مجاز jpg, jpeg, png, zip می باشد و تا ۵ مگابایت مجاز به بارگزاری ۱ فایل می باشید.

پسوند های مجاز jpg, jpeg, png, pdf, zip می باشد و تا ۱۰ مگابایت مجاز به بارگزاری ۱۰ فایل می باشید.

برای ارسال نام قطعات و اطلاعات آن (رنج تولیدات ریلی) و تجارب همکاری و توضیحات مربوطه، لطفا فایل Excel زیر را دانلود کرده و بعد از تکمیل کردن، آن را بارگذاری نمایید.

پسوند مجاز Excel می باشد و تا ۱۰ مگابایت مجاز به بارگزاری یک فایل می باشید.

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکریم